Pletena žica

Pletena žica za ograde – osigurajte vaše dvorište, voćnjak i vinograd