ZATEZAČI ZA ŽICU

Zatezači (španeri) za žicu postoje u dve varijante, sa principom rada na ključ ili na kuku. Izuzetna konstrukcija rama obezbeđuje visoku moć zatezanja, a mogu biti u zelenoj boji ili pocinkovani.