RABIC MREŽA

Rabic pletivo ima svoju primenu prilikom izrade raznih kaveza i barijera, na mestima gde je potrebna postojanost i stabilnost pletiva, bez mogućnosti pomeranja okca. Rabic pletivo nastaje varenjem (punktovanjem) uzdužnih i poprečnih žica i predstavlja dobar izbor prilikom izrade specifičnih barijera kao što su kavezi. Pored pocinkovanog elektrovarenoog rabic pletiva, postoji mogućnost izrade rabic pletiva od pocinkovane, pa plastificirane žice.