MERKUR PLETIVA

Heksagonalno (merkur) pletivo nalazi svoju primenu pre svega u domaćinstvima, u živinarskoj industriji, kao i prilikom izrade volijera u fazanerijama i kaveza za ptice. Promenom promera okca menjaju se i karakteristike pletiva. Pored merkur pletiva napravljenog od pocinkovane žice, postoji mogućnost izrade od pocinkovane, pa potom plastificirane ice, zarad duže antikorozivne zaštite