GRIFOVANA PLETIVA

Grifovano pletivo nalazi široku primenu kako u domaćinstvima tako i u industriji. Izrada od svetlo vučene (hladno vučene) žice velikog prečnika obezbeđuje veliku čvrstinu, te se ova vrsta žice koristi na mestima gde je prisutna mogućnost visoke fizičke sile naprezanja, poput raznih vrsta platformi, zaštitnih barijera, kaveza i slično. Varenjem tabli grifovanog pletiva u ramove postiže se dodatna čvrstina i obezbeđuje ukrućenost pletiva. Mogućnost izrade grifovanog pletiva po unapred pripremljenim dimenzijama kupca smanjuje troškove otpada i minimizira ulaganja.

GRIFOVANO PLETIVO

OTVOR OKCA20x20mm30x30mm50x50mm
Ø = 2,5mm
Ø = 3,1mm
Ø = 3,7mm