FARMERSKO PLETIVO

Ograda izuzetno povoljne cene, zbog malog utroška materijala. Na mestima gde je zahtevana dužina ograde velika, a velika čvrstina ograde nije bitan faktor, ova ograda nalazi svoju primenu. Kako joj i samo ime kaže, ova vrsta ograde nalazi svoju primenu pre svega u ovčarstvu, za ograđivanje pašnjaka, ali ima svoju primenu i u drugim granama poljoprivrede. Vertikalne žice su na konstantom razmaku, dok se razmak između horizontalnih (poprečnih) žica povećava od dna prema vrhu. Dakle pletivo je gušće u donjoj zoni, a gustina pletiva se smanjuje prema vrhu ograde.