BODLJIKAVA ŽICA

Bodljikava žica pravi se od pocinkovane, kao i od plastificirane žice. Osnovna namena bodljikave žice jeste zaštita i obezbeđenje pristupa objektima i imovini. Osnovna primena bodljikave žice jeste u industriji i objektima veće imovinske vrednosti, ali nalazi svoju primenu i u domaćinstvima, kao i prilikom ograđivanja pašnjaka, kako bi ograničila kretanje krupne i sitne stoke.

U kombinaciji sa univerzal pletivom stvara barijeru visoke sigurnosti.