AKCIJSKA PONUDA


Za više informacija o ovom prozivodu kontaktirajte nas na:

– tel.: 022/454-438; 454-564; tel/fax: 022/454-426 (Stejanovci)

– tel.: 022/454-707 (Ruma)

___________________________________________________________

Dođite lično u naš prodajni objekat na sl. adresi:

Glavna bb, Ruma 22400 [RS]

___________________________________________________________

ili na e-mail: info@feroplet.rs